logo

نت کاران ارتباط ایمن

بهره گیری از بهترین و کارآمدترین متخصصان حوزه امنیت با ابزارهای اختصاصی تیم تست نفوذ همراه با متدهای استاندارد تست نفوذ و متدهای ترکیبی
info@netkaran.com
09127743834
 

پیاده سازی شبکه های LAN و WAN

استفاده از شبکه های کامپیوتری در سال های اخیر رشدی فزاینده داشته و به موازات آن سازمان ها و مؤسسات متعددی اقدام به برپا سازی شبکه نموده اند. هر شبکه کامپیوتری می بایست با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان، طراحی و در ادامه پیاده سازی گردد. شبکه های کامپیوتری زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم می نمایند. بدیهی است در صورتی که زیرساخت فوق به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و می بایست هزینه های زیادی به منظور نگهداری و تطبیق آن با خواسته های مورد نیاز، صرف گردد. یکی از علل اصلی در بروز این چنین مشکلاتی، به طراحی شبکه پس از پیاده سازی آن برمی گردد. پیاده سازی هر شبکه کامپیوتری تابع مجموعه سیاست هائی است که با استناد به آنان در ابتدا طراحی منطقی شبکه و در ادامه طراحی فیزیکی، انجام خواهد شد. پس از اتمام مراحل طراحی، امکان پیاده سازی شبکه با توجه به استراتژی تدوین شده، فراهم می گردد.

پیش از طراحی فیزیکی شبکه، می بایست در ابتدا و بر اساس یک فرآیند مشخص، خواسته ها شناسائی و آنالیز گردند:

– چرا قصد ایجاد شبکه را داریم و این شبکه می بایست چه سرویس ها و خدماتی را ارائه نماید
– به چه منابعی نیاز می باشد
– برای تامین سرویس ها و خدمات مورد نظر اکثریت کاربران، چه اقداماتی می بایست انجام داد
– پروتکل ها و فاکتور های امنیتی مورد نیاز
– سرعت شبکه

هر یک از مسائل فوق، تاثیر خاص خود را در طراحی منطقی یک شبکه به دنبال خواهند داشت. یکی دیگر از پارامترهائی که معمولاً از طرف مدیریت سازمان دنبال و به آن اهمیت داده می شود، هزینه نهائی پیاده سازی شبکه است. بنابراین لازم است در زمان طراحی منطقی شبکه به بودجه در نظر گرفته شده نیز توجه نمود.

نت کاران با استفاده از متخصصین مجرب در طراحی و پیاده سازی شبکه های MAN ، LAN و WAN با استفاده از بسترهای با سیم، بی سیم و ماهواره ای و با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین خود و تحقیقات پیوسته و به روز توانسته است نیازهای مشتریان خصوصی و دولتی خود را در زمینه طراحی، نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری برآورده سازد.